Yabancı Uyruklular İçin Sağlık Sigortası

yssnw

yabancılar sağlık1

Yabancı Uyruklular da Artık THK SİGORTA’nın Güvencesinde,

Sigorta süresi içinde , sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla, sigorta ettirenin hastalık ve/veya kazaya uğraması halinde bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarını; sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen Sağlık Sigortası Genel Şartlarına ve Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’ne ve bu özel şartlara göre sağlık kurumları uygulama ilkelerine uygun hazırlanan teminat tablosundan poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılar.

Bu ürün 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet izni için gerekli olan bu ürünü acentesi olduğumuz ; Sompo Japan Sigorta A.Ş. / Ray Sigorta / Grourupama Sigorta A.Ş. ‘lerinden tanzim ediyoruz.

 

 

Avantajları;
– Anlaşmalı kredi kartlarına peşin fiyatına 8 taksit imkanı vardır.
– Türkiye genelinde yaygın anlaşmalı sağlık kuruluşu ağı.
– Anlaşmalı kurumlarda özel indirim uygulamalar.


THK INSURANCE  Guarantee is near you in Emergency Cases!
This is a health insurance offers guarantee in “emergency” conditions identified by World Health Organization; and in the conditions occurred as a result of unexpected illness, accident or injury which has a risk of life if intervention is not applied.
With Health Insurance, you can pay all covered emergency hospital costs without paying any additional fees within the limits and you can have information 24/7 about your health problems from medical advice line which offers special serving for yourself .

Which expenses are covered by  Emergency Health Insurance
– Operation Costs
– Hospital Treatment Costs
– Intensive Care Costs
– Emergency Ambulance and Medical Counseling Services

Operation Costs
Operation cost occurred as a result of risks identified insurance policy is covered by the Insurance.
Hospital Treatment Costs
Hospitalization Costs (except operation costs) as a result of conditions which require hospitalization.
Intensive Care Costs
Daily expenses of insured person during the time she/he passes in ICU are covered by Insurance. Emergency Ambulance and Medical Counseling Service By the Emergency Health Service; you can benefit from ambulance services during the emergency cases unlimited for one year and you can have medical counsel service 24/7 for every type of health problems by specialist doctors.
Who can Benefit from Emergency Health Insurance?
All the customers between 18-65 years old can benefit from our product.
Other Advantages of Emergency Health Insurance;
– A large network of negotiated health care provider in Turkey.
– Discount opportunity in Turkey’s leading healthcare providers.


 

COVERAGES
INPATIENT TREATMENT COINSURANCE RATIO UNCONTRACTED PROVIDER LIMIT
Surgery 0 0 Per Event Unlimited
Room-Food-Nurse-Companion 0 0 Daily Unlimited
Hospitalization for Medical Treatment 0 0 Yearly Unlimited
Minor Surgery Treatments 0 0 Yearly Unlimited
Intensive Care 0 0 Daily Unlimited
Angiography, Chemotherapy, Radiotherapy and Dialysis 0 0 Yearly Unlimited
OUTPATIENT TREATMENT COINSURANCE RATIO UNCONTRACTED PROVIDER LIMIT
       
Doctor’s Treatment 40 40 Per Event Unlimited
Imaging and Laboratory Services 40 40 Per Event Unlimited
Medicine 40 40 Per Event Unlimited
Physiotherapy and Rehabilitation (20 Sessions) 40 40 Yearly Unlimited
ADDITIONAL COVERAGES COINSURANCE RATIO UNCONTRACTED PROVIDER LIMIT
Urgent Medical Assistance 0 0 Per Event Unlimited
Land Ambulans (Domestic) 0 Per Event Unlimited
Auxiliary Medical Equipments 20 40 Yearly 2000 TL
Artificial Limb 0 0 Yearly 7000 TL
Physiotherapy after hospitalization 0 0 Yearly 20 sessions
Rehabilitation 0 0 Yearly 5000 TL
Tooth coverage due to traffic accident 0 0 Per Event Unlimited
Home Care 20 40 Yearly 45 days
 
ACIBADEM / INTERNATIONAL HEALTH GROUP, AMERİKAN HOSPITAL AND CLINICS VE FLORENCE NIGHTINGALE HEALTH GROUP, LİV HOSPİTAL, MEMORİAL HEALTH GROUP VE ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ AND CLINICS ARE EXCLUDED.

TÜM SORULARINIZ İÇİN
HTML Online Editor Sample

* Doldurulması gerekli alanlar.

Seyahat Sigortaları

seyahat_new_banner

Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, sigortalıya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer.

Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde belirtilir.

Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki teminatları içermek zorunda olup, sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler.

   Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı

   Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli

   Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli

   Vefat eden sigortalının nakli

Kasko – Trafik

kasko_traf

Kasko Sigortası; aracı, aşağıda yazılı tehlikelerin biri veya birkaçına karşı teminat altına alır. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.

-Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,

-Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

-Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,

-Aracın yanması,

-Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.

Özel Sağlık Sigortaları

saglik_new_banner

Sağlık sigortası kişilerin, tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren sigorta türüdür. Sigorta şirketlerinin tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, sigortalının, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi tüm harcamaları, azami limitlerle tam veya muafiyet olarak karşılanmaktadır. Sigorta şirketlerinin uygulamalarında farklılıklar olmakla birlikte, periyodik olarak yapılan sağlık kontrolleri, herhangi bir tıbbi nedeni olmaksızın ve buna benzer harcamalar, genel olarak teminat harici tutulmaktadır.

Özel Sağlık Sigortalarının başlıca iki ana teminatı vardır. Bunlardan ilki  “Yatarak Tedavi Teminatı” ikincisi ise “Ayakta Tedavi Teminatıdır”.
Yatarak Tedavi Teminatı, ameliyatlı ya da ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedaviler için hastaneye yatış çıkış dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılar.
Ayakta Tedavi Teminatı ise doktor muayene, teşhis yöntemleri (MR, tomografi ve laboratuar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadır.
Ayrıca bu iki ana teminat başlığına ek olarak, fazladan prim ödemek koşulu ile gözlük (cam/çerçeve/lens) ve dişin kapsandığı üçüncü bir teminat grubu vardır.
.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir.

Bu poliçeye sahip olarak, SGK ile anlaşmalı geniş kurum ağından faydalanabilir, özel hastanelerde fark ödemeden tedavi olabilirsiniz..

İş Yeri Sigortaları

isyeri_new_banner

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Sel su baskını
 • Fırtına
 • Yer kayması
 • Duman
 • Kara-hava taşıtları çarpması
 • Cam kırılması
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör
 • Yangın mali sorumluluk
 • Kira kaybı
 • Alternatif işyeri masrafları
 • İş durması
 • Enkaz kaldırma

Teminatlarına ek olarak:

Hırsızlık, taşınan para, emniyeti suistimal, İşveren mali sorumluluk, ferdi kaza, 3. şahıs mali sorumluluk, fiziki zararlar, bina hırsızlık, raf ve vitrin devrilmesi, alçıpan tavan çökmesi, taşıt çarpması klozu, yangın söndürme masrafları, zararın önlenmesi için yapılan masraflar, hasar sonrası altyapı temizliği tamiri masrafları, izolasyon eksikliği, çalışanlara ait eşyalar, elektrik hasarları, içe çökme, arızi inşaat işleri, eksik sigorta, geçici adres nakli, hukuksal koruma teminatlarına sahip olabilirsiniz.